VÄLKOMMEN!   Sociala och kulturella projekt i staden Cambuquira
   
Hem
Den goda handlingen  

Vilka driver projekten

 
Konst-och kulturprojekt  
Sociala projekt
 
Finansiering
 
Vill du delta?  
Kontakt  
Länkar  


 

Senaste nytt

Oktober 2013
År 2011 påbörjades produktionen av ekologiskt tegel på hotellområdet, men växte snabbt och har nu flyttats till utkanten av Cambuquira. En arkitekt har gjort ritningar på småhus och i november 2013 startar byggnationen av det första tegelhuset.

September 2013
Ett sömnadsföretag för en grupp kvinnor påbörjades 2011. Idag sys bl.a. förkläden till restauranger och väskor m.fl. produkter, som säljs på hantverksmässor.

Läs även:
Upprinnelsen till projekten

På den här hemsidan beskriver vi ett intressant psykosocialt arbete som påbörjats i juni 2009 i staden Cambuquira, som ligger i Minas Gerais, Brasilien.

Projekten är en hjälp till självhjälp för att genom arbete, konst och kultur få stadens innevånare att komma ur fattigdom, hunger och arbetslöshet och till ett liv med högre kvalité och värdighet. Samlingsnamnet för projekten är ”Ação no Bem” (Den goda handlingen).

Projekten är baserade på vetenskapsmannen och psykoanalytiker Norberto Keppes mångåriga studier kring psykosociopatologi och orsakerna till de enorma globala samhällsproblem vi har idag och hur vi genom medvetenhet och gott arbete kan vända samhället rätt igen.

Facebook

Energigivande resa till Brasilien 12 – 27 april 2014

 

Kontakt i Sverige: Svenska institutet för integral psykoanalys